LUGEDA

TINGIMUSED

Tingimused

Sellel lehel kirjeldatakse selle veebilehekülje kasutustingimusi ja need kehtivad Teie (“Teie”, “Teie oma”, “Kasutaja”. “Külastaja”) ja NjordX Finance OÜ (“Meie”, “Meid”, “Meie oma”, “NjordX Finance”) vahel. Selle veebilehekülje kasutamine kinnitab Teie nõusolekut siin sisalduvate tingimustega ja nende järgimist. Seetõttu soovitame Teil enne meie kodulehekülje kasutamist võtta aega, et tutvuda meie tingimustega.
Seda veebilehekülge kasutades kinnitate ühtlasi, et olete vähemalt 18-aastane, mis on meie veebilehekülje kasutamiseks nõutav miinimumvanus.

Veebilehekülje litsentseerimine

Kõik meie veebileheküljel ning sellel leiduvate materjalidega seotud autoriõigused ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad täielikult NjordX Finance’ile ja selle litsentsiandjatele, kes neid ka omakorda kontrollivad. Teie litsents selle veebisaidil olevate materjalide kasutamiseks on brauseris piiratud sisu vaatamisega, kui ülejäänud sisu on käesolevates kasutustingimustes sätestatud. Kui Teile ei kuulu selgesõnaliselt kõnealuse materjali õigused, on keelatud teha järgmist:

 • Laadida alla veebilehekülje materjali;
 • Veebilehekülje materjali taasavaldamine ja -levitamine;
 • Veebimaterjalide müümine, rentimine, edasi litsentsimine; või
 • Kasutada veebileheküljel olevat materjali ärilistel eesmärkidel;
 • ● Oma äranägemisel võime kasutada oma õigust piirata juurdepääsu veebilehekülje teatud osadele või kogu veebileheküljele. Sellistel juhtudel on keelatud meie veebileheküljel kehtestatud piirangumeetmetest mööda hiilida.

Teie, kui kasutaja vastutate selle jurisdiktsiooni seaduste või määruste järgimise eest, kust Te meie veebilehekülge külastate ja kasutate.

Vastuvõetav kasutamine

Selle veebilehe kasutajana ei tohi Te mingil ajal:

 • Kahjustada seda veebilehte Teie kasutamise või tegevuse tagajärjel;
 • Mõjutada negatiivselt veebilehe toimivust või kättesaadavust;
 • Kasutada seda veebilehte pettuse või ebaseadusliku tegevuse eesmärgil;
 • Kasutada seda veebilehte pahatahtliku arvutitarkvara, sealhulgas, kui mitte ainult rootkitide, nuhkvara, viiruste, klahvivajutuste logijate jms salvestamiseks või edastamiseks;
 • Koguda, eraldada või korjata selle veebilehega seotud andmeid; või
 • Kasutada sellel veebilehel sisalduvaid andmeid üksikisikute, ettevõtete või muude selliste üksustega ühenduse võtmiseks.

Peate alati olema veendunud, et teave, mida meile esitate, on täpne ja täielik.

Piiratud garantiid

Me ei garanteeri:

 • Meie veebilehel avaldatud teabe täpsust või täielikkust;
 • Meie veebilehel sisalduva materjali ajakohasust või muul viisil aktuaalsust; või
 • Veebilehe kättesaadavust või et meie teenus jääb katkematuks.

Meil on õigus igal ajal ja oma äranägemisel selle veebilehe pakkumine ilma ette teatamata katkestada või seda muuta. Kui see juhtub, ei ole Teil õigust hüvitisele.

Kuigi me rakendame mõistlikke ettevaatusabinõusid ja hoolt tagamaks, et meie veebilehel ei oleks vigu ega viiruseid, ei anna me selle kohta mingit garantiid ja soovitame igal oma kasutajal olla oma isikliku teabe ja arvutite suhtes ettevaatlik seoses meie veebilehe kasutamisega.

Seadusega lubatud ulatuses välistame nende tingimuste või meie veebilehe kasutamisega seotud kinnitused või garantiid.

Vastutuse piirangud ja vastutuse välistused

Miski nendes kasutustingimustes ei võimalda:

 • Piirata või välistada vastutust ettevaatamatusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest;
 • Piirata või välistada vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • Piirata kohustusi mistahes viisil, mis pole seadusega lubatud; või
 • Välistada kohustusi mistahes viisil, mis pole seadusega lubatud.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta NjordX Finance Teie ees ühelgi järgmistest põhjustest:

 • Ärikahjud, sealhulgas kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum, sissetulek, tulu, firmaväärtus, lepingute sõlmimise võimalused jne;
 • Mistahes andmete, andmebaaside või muude selliste tarkvarade kadumine või rikkumine;
 • Mistahes kaudne või tegevuse tulemusest johtuv kaotus või kahju, mis on tekkinud Teie isikule või ettevõttele; või
 • Kõik kahjud, mis tekivad sündmuse tõttu, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli.

Siin esitatud piirangud ja välistused kirjeldavad meie kohustuste ulatust, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest, sealhulgas lepingust, kahjust (sh hooletusest) ja kohustuste rikkumisest tulenevad kohustused nagu on lubatud kohaldatava õigusega.

Nende tingimuste kohaselt mõistate ja nõustute, et NjordX Finance on huvitatud meie ametnike ja töötajate vastutuse piiramisest. Sellega seoses nõustute, et meie ametnike ja töötajate vastu ei esitata isiklikke nõudeid kahjude kohta, mida võite meie veebilehe kasutamise tõttu kanda.

Käesolevate kasutustingimuste rikkumine

Kui Te rikute või meil tekib kahtlus, et Te olete rikkunud sellel lehel kirjeldatud kasutustingimusi, on meil õigus:

 • Saata Teile ametlikke hoiatusi;
 • Peatada või muul viisil piirata Teie juurdepääsu meie leheküljele;
 • Keelata Teie juurdepääs meie leheküljele või selle kasutamine;
 • Blokeerida Teie IP-aadress(id) meie lehekülje juurdepääsule või selle kasutamise eest; või
 • Võtta Teie vastu õiguslikke meetmeid.

Juhul, kui me võtame kasutusele meetmeid Teie juurdepääsu peatamiseks või piiramiseks meie veebileheküljele, siis Te ei tohi üritada neist piirangutest mööda hiilida.

Kolmandate osapoolte veebilehed

Aeg-ajalt võivad meie veebilehel ilmuda lingid kolmandate osapoolte lehtedele. Ettevõttel NjordX Finance ei ole nende väliste lehtede üle mingit kontrolli ega vastuta seetõttu nende lehtede sisu, tavade ega tingimuste eest, mis reguleerivad nende lehtede kasutamist. Selle tulemusena soovitame Teil tutvuda mistahes külastatava kolmanda osapoole veebilehe kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Nende tingimuste muutlikkus

Vahel ja oma äranägemisel võime sellel lehel sisalduvaid tingimusi muuta või täiendada. Selle veebilehe kasutamine tähendab, et tunnistate oma kohustust neid tingimusi regulaarselt uuesti üle vaadata, et olla kursis kõikide muudatustega.

Kohustus

Te tunnistate ja nõustute, et me võime igal ajal oma õigusi ja/või kohustusi nende kasutustingimuste alusel loovutada, üle anda või alltöövõtulepinguid sõlmida.

Teil on õigus esitada kaebusi järelevalveasutustele. Juhul, kui soovite kasutada mõnda oma õigust või uurida nende õiguste teostamist, palun võtke meiega ühendust.

Eraldatavus

Juhul, kui kohus või muu pädev asutus tunnistab mõne nendes tingimustes sisalduva sätte ebaseaduslikuks/jõustamatuks, jäävad nende tingimuste muud sätted kehtima.

Juhul, kui mõni selline säte pärast seda nendest tingimustest kustutatakse või eemaldatakse, jäävad kehtima ka nendes tingimustes sisalduvad muud sätted.

Kasutustingimused

Te ei tohi kunagi oma õigusi ja/või kohustusi loovutada, üle anda ega nendega muul viisil tegeleda.

Kolmandate osapoolte õigused

Kõik lepingud Teie ja NjordX Finance’i vahel, mida reguleerivad need tingimused, on Teie, mitte ühegi kolmanda osapoole kasuks.

Nende tingimuste kohaselt lepingu alusel teostatavad õigused ei nõua ühegi kolmanda osapoole nõusolekut.

Kogu leping

Siin sisalduvad kasutustingimused koos meie privaatsuspoliitikaga moodustavad kogu Teie ja meievahelise lepingu, mis puudutab meie veebilehe kasutamist. Need kaks dokumenti koos asendavad kõik varasemad lepingud, mis võisid puudutada meie veebilehe kasutamist.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Käesolevaid kasutustingimusi kohaldatakse vastavalt Eesti seadustele ja määrustele. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused või nõuded kuuluvad Eesti kohtute ainupädevusse.

Meie ettevõtte kontaktandmed

Selle veebilehe haldaja ja omanik on NjordX Finance OÜ. Meie ettevõte on registreeritud Eestis registrikoodiga 16260759. Meie kontor asub aadressil Keemia 4, 10616, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.

Võite meiega ühendust võtta aadressil legal@njordx.io